Теми рефератів

 Тема реферату: “Філософія Нового Часу: гносеологія”

План

Вступ   
1.   Передумови становлення філософії Нового Часу
2.     Пошуки продуктивного методу пізнання у філософії Ф.Бекона та Р.Декарта
3.     Теорія пізнання Т.Г.Гоббса та Дж.Локка
4.     Скептицизм П.Бейля та Д.Юма
5.     Сенсуалістські максими Дж.Берклі
Висновки


Тема реферату: “Філософія Нового часу: натурфілософія та вчення про людину”

План

Вступ. 
1.  Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії
2.     Вчення про субстанцію Б.Спінози та Г.Лейбніца: порівняльний аналіз
3.     Б.Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі 
Висновки 


Тема реферату: “Німецька класична філософія: від агностицизму Канта до обєктивного ідеалізму Шеллінга”

План

Вступ    
1.  Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії
2.     Основні ідеї філософії І.Канта
3.     Субєктивний ідеалізм Й.-Г.Фіхте
4.     Філософія тотожності об’єкта і суб’єкта Ф.-В.-Й.Шеллінга
Висновки


Тема реферату: “Флорентійський неоплатонізм”

План

Вступ. 
1.   Гуманізм і неоплатонізм
2.     Неоплатонізм Марсіліо Фічіно
3.     Пантеїзм та гуманістичний антропоцентризм Джованні Піко делла Мірандола
Висновки


Тема реферату: “Філософія Готфріда Лейбніца”

План

Вступ
1.     Життя і філософська творчість
2.     Метафізика. Вчення про субстанцію
3.     Вирішення психофізичної проблеми
4.     Поняття матерії
5.     Проблема свободи
6.     Теорія пізнання та методологія
Висновок


Тема реферату: “Становлення ідей гуманізму та Реформації на Україні”

План

Вступ
1.     Гуманістичні традиції в духовній культурі Київської Русі
2.     Зародження ідей раннього гуманізму (XVпочаток XVI ст)
3.     Специфіка реформаційних рухів
Висновки

Тема реферату: “Трагічний гуманізм Альбера Камю”

План

Вступ. Творча спадщина А.Камю
1.     Життя і творчість
2.     Екзистенціальні ідеї у творчості А.Камю
3.     “Міф про Сізіфа” і його філософський сенс
4.     Проблема відчуження
Висновки


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Філософська думка України