Тематичний план

 

Тематичний план

дисципліни „Основи філософських знань”

для студентів спеціальностей  071 “Облік та оподаткування”,

072 Фінанси, банківська справа та страхування”,

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 

 

Назва розділу, теми

Кількість годин

всього

аудит.

самост.

Модуль 1

 

 

 

Розділ I. Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософії

 

 

 

1. Вступ. Філософія як специфічний тип знання

2

2

 

2. Філософія Стародавнього Світу

2

2

 

3. Філософія європейського середньовіччя та епохи          Відродження

2

2

 

4. Філософія Нового Часу

2

2

 

5. Філософія XIX-XX століть

3

2

1

6. Філософська думка в Україні

3

2

1

Модуль 2

 

 

 

Розділ II. Онтологія і гносеологія

 

 

 

7. Проблема буття  у філософії

3

2

1

8. Духовний вимір людського буття (феноменологія)

3

2

1

9. Основи філософського вчення про розвиток

3

2

1

10. Основний зміст пізнавальної діяльності

3

2

1

 

 

 

 

Розділ III. Соціальна філософія

 

 

 

11. Філософський аналіз суспільства

3

2

1

12. Філософська концепція людини

3

2

1

13. Цінності в житті людини і суспільства

3

 

1

 

 

 

 

Модуль 3

 

 

 

Розділ IV. Релігієзнавство

 

 

 

14. Релігієзнавство як наука

3

2

2

15. Світові, локальні релігії

5

4

2

16. Релігійні конфесії в Україні

2

2

 

 

 

 

 

Всього

45

32

13

 

 

 

 

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Філософська думка України